Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej klasy 1-3

27-01-2022 11:19 konkursy ogłoszenia

Serdecznie zachęcamy do udziału w 12 edycja kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” nosi nazwę „Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej” i opiera się na 5-ciu zagadnieniach związanych z ekologią: energia i powietrze, woda, przyroda, odpady i elektromobilność.

Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Ideą 12-tej edycji konkursu są działania proekologiczne uczestniczących w konkursie placówek oświatowych, skutkujące realizacją różnorodnych zadań w ciągu pięciu miesięcy trwania konkursu. Uczestnicy wszystkich kategorii mogą wykonać dowolną liczbę z 5-ciu zadań do realizacji. Do zaliczenia udziału w konkursie wystarczy wykonanie minimum 2, przy czym zadanie V (wykonanie pracy konkursowej) jest obowiązkowe. Wykonanie wszystkich pięciu zadań oznacza pełny udział w konkursie i następuje tzw. przybicie symbolicznej „piątki” (otwartej dłoni) ekologii w Bielsku-Białej, czyli wykonanie gestu zadowolenia z osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie świadomości ekologicznej i jakości środowiska naturalnego w naszym mieście. Co miesiąc, na profilu www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii oraz stronie www.miastodobrejenergii.pl, będą publikowane relacje z konkursowych działań uczestniczących placówek w celu stworzenia społeczności zintegrowanej wokół wspólnej idei dbałości o środowisko Bielska-Białej oraz zwiększenia zasięgu tych działań.