Przejdź do treści Przejdź do menu

KALENDARIUM

KALENDARIUM

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2022 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1-3

5 września 2022 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI - KLAS 6-8

6 września 2022r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4-5

7 września 2022 r.

ŚLUBOWANIE KLAS 1

14 października 2022 r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

31 października 2022 r.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI KLAS 1-3

7 listopada 2022 r.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI KLAS 4-5

8 listopada 2022r.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI – KLAS 6-8

9 listopada 2022 r.

POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

do 11 grudnia 2022r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 grudnia - 31 grudnia 2022r.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH ( do 21 grudnia – przeprowadzamy ostatnie sprawdziany)

do 22 grudnia 2022r.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

11 stycznia 2023 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 6-8

12 stycznia 2023 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4-5

13 stycznia 2023 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI – KLAS 1-3

13 stycznia 2023 r.

FERIE ZIMOWE

16 stycznia - 29 stycznia 2023r.

REKOLEKCJE

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1-3

21 marzec 2023r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4-5

22 marzec 2023r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 6-8

23 marzec 2023r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6 kwietnia - 11 kwietnia

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1-3

16 maja 2023r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 5

17 maja 2023r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 6-8

18 maja 2023r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

2,4,5 maja 2023r.

POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

do 14 maja 2023r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY DNI USTALONE WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

23,24,25, maja 2023r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

9 czerwca 2023 r.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH (do 22 maja przeprowadzamy ostatnie sprawdziany)

do 7 czerwca 2023r.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

14 czerwca 2023r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

23 czerwca 2023 r.