Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

AKTYWNA TABLICA

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2023/2024 do rządowego programuAktywna tablica”. Jest to program mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych, który wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program ten zakłada dofinansowanie placówek na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, umożliwia stworzenie w szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

To skuteczna pomoc rozwijająca m.in. percepcję wzrokową, funkcje słuchowe i koordynację wzrokowo - ruchową dzieci. To także niezastąpione narzędzia terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu czy innymi dysfunkcjami komunikacyjnymi. 

W ramach udziału w programie Aktywna Tablica nasza szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:

- pakiet programów multimedialnych logopedycznych wraz z akcesoriami;

- pakiet pomocy multimedialnych do pracy z uczniami dyslektycznym i z dyskalkulią;

- pakiet multimedialny do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu;

- monitor interaktywny;

- monitor komputerowy dotykowy;

- komputer stacjonarny;

- eduboty – aplikacja terapeutyczna do monitorów interaktywnych;

- programy wspierające kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

- zestaw interaktywnych ćwiczen stymulujących fynkcje poznawcze, usprawniających pamięć i koncentrację uwagi;

- pakiet multimedialny wspierający rodziców i nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy;

- zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnienie i rozwój percepcji wzrokowej.

e-koordynator programu Aktywna Tablica

Ksenia Więcek