SAMORZĄD

                                                                                                                 

 budynek przy ul. Wyzwolenia 343

Przewodnicząca: Patrycja Skiba kl. VI e

Zastępca: Katarzyna Kopacz kl. VI a

Sekretarz: Antonina Stanclik kl. IV c 

                                                                                                                                                       

 budynek przy ul. Witosa 96

Przewodnicząca: 

 Z-ca przewodniczącej: 

Skarbnik: 

Sekretarz: