Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Plan działań w programie „AKTYWNA TABLICA”


Plan działań w programie „AKTYWNA TABLICA”

w Szkole Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku – Białej


L.p.

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

1.


Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji na temat realizacji programu „ Aktywna tablica”.


18październik 2023 r.


dyrektor szkoły


Ustalenie zasad pracy i opracowanie planu pracy.


listopad 2023 r.


e - koordynator zespołu/zespół


Powołanie zespołów samokształceniowych.


listopad 2023 r.


e-koordynator zespołu


Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli na temat stosowania narzędzi TIK w nauczaniu.


listopad-2023 r.-czerwiec 2024 r.


szkolenia zewnętrzne, zespół TIK


Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczenie informacji o programie i realizacji zadań).


do 15 grudnia 2023 r.


administrator strony e-koordynator zespołu


Aktualizowanie zakładki „ Aktywna tablica” o nowe linki do stron, pomysły, które mają służyć uczniom i nauczycielom oraz scenariusze lekcji.


na bieżąco


nauczyciele we współpracy z administratorem strony i e-koordynatorem zespołu


Systematyczne wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi TIK.


harmonogram lekcji z wykorzystywaniem narzędzi TIK/ 5 godzin lekcyjnych w tyg. we wszystkich oddziałach – wszyscy nauczyciele w zespołach


styczeń 2024 r. – czerwiec 2024 r.


Lekcje otwarte dla nauczycieli SP 28 w Bielsku – Białej z wykorzystaniem narzędzi TIK podczas zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej


marzec 2024 r.

kwiecień 2024 r.


2 lekcje otwarte – wyznaczeni nauczyciele


Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań


sierpień 2024 r.


dyrektor szkoły/ e-koordynator zespołu


Ankiety na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu


sierpień 2024 r.


nauczyciele we współpracy z e-koordynatorem zespołu

Zespoły samokształceniowe w ramach programu „ Aktywna tablica”

Zespół

Działania

Osoba odpowiedzialna

  1. Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej

Przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem lekcji z wykorzystywaniem narzędzi TIK( 5 godzin lekcyjnych w tygodniu we wszystkich oddziałach ) Przewodniczący zespołu sporządza notatkę ( data i podpisy członków zespołu) , którą przedstawia e-koordynatorowi – w jaki sposób włączono TIK podczas poszczególnych zajęć – 1 raz w miesiącu

M. Lazarko-Kalista

A. Olma

A. Konieczna

K. Kubica

A. Bogacka

M. Pyka

J. Skwarło

I. Pasternak

  1. Zespół Terapeutów Pedagogicznych

Przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem lekcji z wykorzystywaniem narzędzi TIK( 5 godzin lekcyjnych w tygodniu we wszystkich oddziałach) Przewodniczący zespołu sporządza notatkę ( data i podpisy członków zespołu) , którą przedstawia e-koordynatorowi – w jaki sposób włączono TIK podczas poszczególnych zajęć – 1 raz w miesiącu

P. Sudyk

K.Więcek

A. Jachymek

A. Kiedroń

D. Wróbel

A. Wątor

A. Rączka

S.Strojek

J.Brzezińska

A. Zierkowska

R. Chrzan

A. Sternicki

  1. Zespół nauczycieli polonistów

Przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem lekcji z wykorzystywaniem narzędzi TIK( 5 godzin lekcyjnych w tygodniu we wszystkich oddziałach) Przewodniczący zespołu sporządza notatkę ( data i podpisy członków zespołu) , którą przedstawia e-koordynatorowi – w jaki sposób włączono TIK podczas poszczególnych zajęć – 1 raz w miesiącu

M. Piwowarczyk

J. Szlosarczyk

A. Zając

S. Stanclik

  1. Zespół wychowawców

Przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem lekcji z wykorzystywaniem narzędzi TIK( 5 godzin lekcyjnych w tygodniu we wszystkich oddziałach ) Przewodniczący zespołu sporządza notatkę ( data i podpisy członków zespołu) , którą przedstawia e-koordynatorowi – w jaki sposób włączono TIK podczas poszczególnych zajęć – 1 raz w miesiącu

Katarzyna Głogowska

S. Matuszny

K. Agacińska-Sworacka

M. Kapka

J. Romański

T. Bartelmus

A. Krywult

M. Stwora

A. Muszyńska

D.P.Bodzek

M.Dulak


Dodatkowe informacje;

  1. Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu – wyznaczona 1 osoba (e- koordynator )

  2. Szkolenia i konferencje z zakresu stosowania TIK w nauczaniu – wyznaczone 5 osób

  3. 2 lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu – wyznaczone 2 osoby

  4. Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK w nauczaniu– wyznaczone 5 osób ( 2 lekcje otwarte +3 scenariusze zajęć)-od momentu zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.