Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Innowacja pedagogiczna "(Nie)zwykła matematyka" - podsumowanie

17-06-2024 15:55 innowacje z życia szkoły

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka” był realizowany w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna od września 2023r. do maja 2024r. W przeprowadzenie innowacji zaangażowani byli wszyscy nauczyciele matematyki zatrudnieni w szkole oraz objęci nią uczniowie z klas 4-8. Na zajęciach matematycznych (lekcjach, zajęciach dodatkowych lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych) uczniowie aktywnie brali udział w realizacji zadań projektowych ujętych w regulaminie innowacji. Poprzez działanie najczęściej w grupach uczyli się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w konkretnych sytuacjach z życia codziennego albo zdobywali lub sprawdzali wiedzę w sposób nietypowy - w ruchu, poza ławkami szkolnymi. Podsumowanie zajęć pokazało, że tak prowadzone zajęcia matematyczne były atrakcyjną formą nauki dla dzieci. Uczniowie chętnie pracowali w grupach, współdziałali, dzielili się swoją wiedzą i pomysłami, wspierali siebie nawzajem oraz uczyli się od siebie.