Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Edukacyjny Projekt - Kreatywne Prace Plastyczne

10-06-2024 15:10 innowacje z życia szkoły

W roku szkolnym 2023/24 klasa 1b i 2b realizowały Edukacyjny Projekt  Kreatywne Prace Plastyczne, który w założeniu miał na celu usprawnianie ręki, rozwijanie zainteresowań plastycznych, zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej i ekspresji plastycznej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej u dzieci. Podstawową formą aktywności na tych zajęciach była samodzielna, twórcza praca. Zastosowanie różnorodnych ćwiczeń i zadań wskazały dzieciom możliwość zastosowania różnych technik plastycznych, użycia różnych materiałów i wykorzystania różnych narzędzi. Zadania wykonywane w ciekawej i atrakcyjnej formie, zachęcały dzieci do dalszych poszukiwań twórczych. Projekt trwał dziewięć miesięcy w czasie których uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształcili zmysły kompozycyjne, rozwijali wrażliwość estetyczną. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia.