Bieżący tydzień: 25 stycznia - 31 stycznia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
religia
6 e - Marek M. (204)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Kapka M. (s.gim.2)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Kapka M. (s.gim.2)
język angielski
6 e - Krywult A. (204)
matematyka
6 e - Bodzek D. (204)
technika
6 e - Stachura A. (204)
język polski
6 e - Stanclik S. (204)
język angielski
6 e - Krywult A. (204)
religia
6 e - Marek M. (204)
język angielski
6 e - Krywult A. (204)
biologia
6 e - Stawarz E. (204)
geografia
6 e - Bąk M. (204)
plastyka
6 e - Stachura A. (204)
historia
6 e - Moćka B. (204)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Więcek K. (s.gim.2)
język polski
6 e - Stanclik S. (204)
matematyka
6 e - Bodzek D. (204)
język polski
6 e - Stanclik S. (204)
muzyka
6 e - Nowok K. (204)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Więcek K. (s.gim.2)
zajęcia z wychowawcą
6 e - Stanclik S. (204)
matematyka
6 e - Bodzek D. (204)
język polski
6 e - Stanclik S. (204)
matematyka
6 e - Bodzek D. (204)
język polski
6 e - Stanclik S. (204)
historia
6 e - Moćka B. (204)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
informatyka
6 e dz inf - Głogowska K. (103)
informatyka
6 e ch inf - Głogowska K. (103)
07:45
1
08:30
08:35
2
09:20
09:30
3
10:15
10:20
4
11:05
11:25
5
12:10
12:25
6
13:10
13:20
7
14:05