Bieżący tydzień: 25 stycznia - 31 stycznia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język angielski
6 d - Krywult A. (206)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Kapka M. (s.gim.2)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Kapka M. (s.gim.2)
matematyka
6 d - Wójcik E. (206)
język angielski
6 d - Krywult A. (206)
informatyka
6 d inf dz - Głogowska K. (103)
język polski
6 d - Piwowarczyk M. (206)
historia
6 d - Moćka B. (206)
technika
6 d - Stachura A. (206)
religia
6 d - Marek M. (206)
matematyka
6 d - Wójcik E. (206)
język polski
6 d - Piwowarczyk M. (206)
język angielski
6 d - Krywult A. (206)
religia
6 d - Marek M. (206)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Więcek K. (s.gim.2)
biologia
6 d - Stawarz E. (206)
matematyka
6 d - Wójcik E. (206)
geografia
6 d - Bąk M. (206)
historia
6 d - Moćka B. (206)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 de dz wf - Więcek K. (s.gim.2)
zajęcia z wychowawcą
6 d - Nowok K. (206)
matematyka
6 d - Wójcik E. (206)
plastyka
6 d - Stachura A. (206)
język polski
6 d - Piwowarczyk M. (206)
język polski
6 d - Piwowarczyk M. (206)
język polski
6 d - Piwowarczyk M. (206)
muzyka
6 d - Nowok K. (206)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 de ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
informatyka
6 d ch inf - Głogowska K. (103)
07:45
1
08:30
08:35
2
09:20
09:30
3
10:15
10:20
4
11:05
11:25
5
12:10
12:25
6
13:10
13:20
7
14:05
14:10
8
14:55