Bieżący tydzień: 25 stycznia - 31 stycznia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język angielski
6 c - Nowy A. (203)
matematyka
6 c - Wójcik E. (203)
religia
6 c - Marek M. (203)
wychowanie fizyczne
6 ac ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 ac dz wf - Satława A. (s.gim.2)
religia
6 c - Marek M. (203)
wychowanie fizyczne
6 ac ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 ac dz wf - Satława A. (s.gim.2)
język polski
6 c - Piwowarczyk M. (203)
historia
6 c - Moćka B. (203)
wychowanie fizyczne
6 ac ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
wychowanie fizyczne
6 ac dz wf - Satława A. (s.gim.2)
technika
6 c - Stachura A. (203)
język angielski
6 c - Nowy A. (203)
język polski
6 c - Piwowarczyk M. (203)
muzyka
6 c - Nowok K. (203)
język polski
6 c - Piwowarczyk M. (203)
historia
6 c - Moćka B. (203)
język angielski
6 c - Nowy A. (203)
matematyka
6 c - Wójcik E. (203)
matematyka
6 c - Wójcik E. (203)
zajęcia z wychowawcą
6 c - Piwowarczyk M. (203)
język polski
6 c - Piwowarczyk M. (203)
geografia
6 c - Bąk M. (203)
matematyka
6 c - Wójcik E. (203)
wychowanie fizyczne
6 ac ch wf - Kapka M. (s.gim.1)
język polski
6 c - Piwowarczyk M. (203)
plastyka
6 c - Stachura A. (203)
biologia
6 c - Agacińska-Sworacka K. (203)
informatyka
6 c ch inf - Głogowska K. (103)
wychowanie fizyczne
6 ac dz wf - Satława A. (s.gim.2)
informatyka
6 c dz inf - Głogowska K. (103)
07:45
1
08:30
08:35
2
09:20
09:30
3
10:15
10:20
4
11:05
11:25
5
12:10
12:25
6
13:10
13:20
7
14:05
14:10
8
14:55