Przejdź do treści Przejdź do menu

„LEARNING APPS IN ENGLISH”

Dzisiejsza rzeczywistość bazuje w dużej mierze na technologii informacyjnej. Postęp komputeryzacji to proces, z którym stykamy się już od pewnego czasu w szkolnictwie. Uczniowie entuzjastycznie podchodzą do tematu użycia ciekawych metod informatycznych w trakcie nauki. Przykładem może wykorzystywanie w trakcie zajęć tablicy interaktywnej. Innowacja pt. „Learning apps in English” zakłada użycie aplikacji internetowych w trakcie realizacji programu nauczania w starszych klasach szkoły podstawowej. Głównym narzędziem takiej metody pracy jest bezpłatna platforma http://learningapps.org/ do tworzenia różnych ćwiczeń, prostych gier dydaktycznych i innych pomocy wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. Praca z aplikacjami opartymi na materiale przerabianym na lekcji może stać się dla uczniów odkryciem wspaniałej metody uczenia się języka. Dodatkowo, platforma jest tak stworzona, aby w przejrzysty sposób można było odczytać i zrozumieć instrukcje tworzenia aplikacji. W ten sposób innowacja proponuje uczniom nową metodę pracy z językiem angielskim, a przede wszystkim zachęca dzieci do samodzielnego tworzenia aplikacji nie tylko z języka angielskiego. Platforma, bowiem może stać się narzędziem pracy do nauki szeroko pojętej i obejmującej także inne przedmioty. Innowacja powinna zachęcić uczniów do zdobywania informacji oraz uczestniczenia i wypróbowania nowych metod uczenia się. Zapraszam wszystkich do skorzystania z platformy!

                                                                                                                                                                                Alicja Krywult