Przejdź do treści Przejdź do menu

„KSZTAŁTOWANIE POSTAW I WYCHOWANIE DO WARTOŚCI POPRZEZ ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH UCZ. KL. 2 SP"

Umberto Eco powiedział, że „Kto czyta, ten żyje podwójnie”. Jako nauczyciele pracujący z najmłodszymi dziećmi pragniemy położyć nacisk właśnie na promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas II.

Celem prowadzonej przez nas innowacji będzie promowanie literatury pięknej – baśni dla dzieci. Jest to gatunek niezwykle dla dzieci atrakcyjny, gdyż wprowadza czytelnika w świat, w którym opowieść literacka staje się dziecku bliska. Dotyka tych sfer, które są dla dziecka ważne i tłumaczy zjawiska w sposób dla niego zrozumiały. Ponadto baśnie pełnią rolę wychowawczą wpływając na kształtowanie się postaw u dzieci. Ukazują to, co ważne, wychowują do wartości.

Czytanie dzieciom i z dziećmi przede wszystkim pozwala szybciej opanować technikę czytania i czytania ze zrozumieniem. Poprawia pamięć, ma znaczny wpływ na rozwój słownictwa biernego i czynnego, rozwija wyobraźnię i w przystępny sposób uczy myślenia przyczynowo – skutkowego. Wpływa na sposób budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, pobudza kreatywność, a nade wszystko może i powinno pełnić funkcję relaksacyjną. Tymczasem dla przeciętnego ucznia czytanie książek kojarzy się zwykle z przykrą koniecznością.

Zasadniczym celem prowadzonej innowacji jest zachęcenie dzieci do samodzielnego i częstego czytania. Pragniemy współpracować z rodzicami, by z ich pomocą wprowadzać w domach dobre nawyki czytania książek i czasopism. Wierzymy, iż podjęte przez nas działania znacząco wpłyną na poprawę jakości czytelnictwa wśród uczniów oraz wskażą uczniom te wartości, którymi warto się w życiu kierować.

                                                                                                                                                                                Autorki innowacji: Janina Skwarło, Małgorzata Dąbrowska