Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej w Hałcnowie sięga roku 1907. Do tego czasu Hałcnów nie posiadał szkoły polskiej. Była tutaj natomiast szkoła niemiecka, o którą Niemcy bardzo dbali. Bowiem Hałcnów to kolonia niemiecka z czasów Józefa II. Polacy nie mając innej szkoły, musieli posyłać swoje dzieci do szkoły z niemieckim językiem nauczania.


Po roku 1905 uświadomieni Polacy zaczęli myśleć o założeniu szkoły z polskim językiem nauczania. Zwrócili się oni o pomoc do Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej. W 1907 roku T.S.L. założyło prywatną szkołę z polskim językiem nauczania, w której kierownikiem a zarazem pierwszym polskim nauczycielem był Tadeusz Stohandel. Szkoła ta mieściła się w suterenach domu nr 299, którego właścicielem był Polak Szlagor.


Wkrótce zaczęto poważnie myśleć nad budową szkoły. Myśl tę przejęło i urzeczywistniło I Koło T.S.L. w Krakowie, które wówczas usilnie pracowało nad tym, aby społeczeństwo polskie nie uległo zgermanizowaniu. I tak T.S.L. wybudowało w latach 1909 – 1911 piękny, piętrowy gmach o czterech klasach lekcyjnych, z mieszkaniem dla kierownika. W roku 1911 odbyło się poświęcenie tego budynku. Liczba dzieci polskich z roku na rok rosła i przed wojną przewyższała już znacznie liczbę dzieci w szkole z niemieckim językiem nauczania. 

Kazimierz Lankosz

W 1930 roku stanowisko kierownika objął Kazimierz Lankosz. Trudno było już wtedy pomieścić dzieci w  czterech klasach i dlatego w roku 1937 podjęto starania o to, aby zyskać fundusze i dobudować jeden róg szkoły, a  więc dwie klasy szkolne.

Dzięki ogromnej ofiarności tutejszego społeczeństwa polskiego dobudowano szkołę, poświęcono te nowe mury i  sale szkolne. Uczono odtąd w pięciu salach, a szóstą przeznaczono na kuchnię.
W wakacje w 1939 roku Niemcy masowo przenosili swoje dzieci do szkoły z polskim językiem nauczania. Szkoła z  niemieckim językiem miała od września rozpocząć naukę jako jednoklasówka z jednym nauczycielem, natomiast  polska szkoła miała mieć ośmiu nauczycieli.
W takim stanie zaskoczyła ją w 1939 roku druga wojna światowa. Od października 1939 r. Niemcy rozpoczęli naukę  w tej szkole, nie przyjmując do niej polskich dzieci. Polskie dzieci pozostały więc w domach. Niektóre tylko  uczęszczały do szkół w okolicy. Dopiero rok 1945 przyniósł im wyzwolenie i możność uczęszczania do szkoły polskiej. W styczniu 1945 r. przez Hałcnów przeszedł front. Spaliło się 38 budynków mieszkalnych i kościół. Budynek polskiej szkoły został bardzo uszkodzony od pocisków artyleryjskich. Zostały wybite wszystkie szyby, zniszczone umeblowanie szkolne oraz pomoce naukowe. Dzięki wielkiej ofiarności społeczeństwa polskiego odremontowano budynek szkolny, otynkowano z zewnątrz, odmalowano wewnątrz, oszklono okna. 4 IX 1945 rozpoczęto nowy rok szkolny. W tym roku przyjęto do szkoły 425 dzieci.


Leon Szwaraczewski

Dnia 18 III 1954 r. zmarł kierownik szkoły Kazimierz Lankosz. Obowiązki kierownika do końca roku szkolnego pełniła Maria Wolf. 

Od nowego roku szkolnego kierownikiem szkoły został Leon Szwaraczewski. Zastępcą kierownika została Maria Wolf.

W 1959 r. powstał w Hałcnowie Społeczny Komitet Funduszu Budowy Szkół. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Gromadzka Rada Narodowa w Hałcnowie postanowiły w   okresie Millenium wybudować w Hałcnowie szkołę – „Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego”.


 Maria Wolf

Od 16 maja 1962 r. obowiązki kierownika szkoły przejęła Maria Wolf, ponieważ poprzedni kierownik przeszedł do pracy w Inspektoracie Oświaty.
Z dniem 1 września 1964 r. obwód szkolny został zmniejszony. Część została włączona do obwodu nowej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Bielsku-Białej. W związku z tym 183 dzieci przeszło do nowej szkoły. Fakt ten wpłynął na przesunięcie terminu rozbudowy szkoły.


Stanisław Stawowczyk

1 września 1973 r. odeszła na emeryturę  Maria Wolf. Dyrektorem szkoły został Stanisław Stawowczyk.
W roku szkolnym 1977/78 rozpoczęto długo przez wszystkich oczekiwaną rozbudowę szkoły.


Marian Lubicki

W roku szkolnym 1980/81 kierownictwo szkoły objął mgr Marian Lubicki. Zastał szkołę w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Trwała jej rozbudowa. Nauka dzieci odbywała się w dwóch budynkach szkolnych, oddalonych od siebie o około 300 m, na dwie zmiany.
1 września 1982 r. rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w nowych murach szkoły. Nadal trwała jednak budowa, wykończenie parteru szkoły, budowa sali gimnastycznej i remont kapitalny istniejącego starego budynku. W roku szkolnym 1985/86 korzystaliśmy już z całego budynku nowej szkoły. Trwało jeszcze tylko wykończenie elewacji i zagospodarowanie otoczenia szkoły.


Nadanie szkole imienia. 

Dzień 16 września 1987 r. to dzień szczególny, wydarzenie historyczne – uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej imienia gen. Józefa Kustronia. Uroczystość odbyła się dokładnie w rocznicę śmierci tego bohatera wojny obronnej z 1939 r. Był dowódcą 21 Dywizji Piechoty Górskiej, wchodzącej w skład Armii Kraków. Poległ 16 września 1939 r. w bitwie pod Oleszycami. Fakt nadania szkole jego imienia poprzedziły długotrwałe i niezwykle staranne przygotowania. Sześciuset uczniów uczęszczających wtedy do szkoły dokładnie poznało życie i twórczość publicystyczną Józefa Kustronia.
Przekazania aktu nadania szkole imienia gen. J. Kustronia, na ręce dyrektora szkoły mgr Mariana Lubickiego, dokonał wizytator rejonowy  Leszek Godlewski. Na uroczystości obecni byli podwładni gen. J. Kustronia – ppłk Wojciech Kania i kpt. Ignacy Sanak. To oni odsłonili tablicę pamiątkową ufundowaną przez środowisko szkolne i Komitet Rodzicielski przy współpracy z Kołem ZBOWiD imienia gen. Kustronia i Bielskiej Fabryki Armatur „Befa”. Projekt i model tablicy wykonał pan Zbigniew Stadnicki.

nadanie szkole imienia nadanie szkole imienia 1


Nadanie szkole sztandaru.

Dzień 3 maja 2002 r. to kolejna historyczna chwila w życiu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 28 oraz wszystkich mieszkańców Hałcnowa. Przygotowywaliśmy się do uroczystości nadania szkole sztandaru już od dawna. Rok szkolny 2001/2002 został w naszej szkole ogłoszony rokiem gen. Józefa Kustronia, patrona szkoły. Odbyło się wiele konkursów literackich, plastycznych, recytatorskich oraz konkurs piosenki żołnierskiej. Klasy starsze spotkały się z kombatantem panem Zbigniewem Stadnickim, który przeprowadził z uczniami bardzo ciekawe pogadanki historyczne.
Uroczystość nadania szkole sztandaru rozpoczęła się 3 maja 2002 r. Mszą św. za Ojczyznę o godz 14, w czasie której poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Stanisław Morawa. Pierwszego uroczystego wyprowadzenia dokonali przedstawiciele rodziców.
Po zakończeniu Mszy św. wszyscy w pochodzie prowadzonym przez orkiestrę, strażaków i poczty sztandarowe straży i Gimnazjum nr 6 przemaszerowali do szkoły, gdzie w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbył się dalszy ciąg uroczystości wraz z częścią artystyczną. W imieniu Urzędu Miasta Bielska-Białej i Rady Rodziców uroczystego przekazania sztandaru na ręce dyrektora szkoły dokonali Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Janusz Kaps oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Janusz Handzlik. Po prezentacji sztandaru dyrektor uroczyście przekazał go uczniom szkoły reprezentowanym przez poczet sztandarowy.
W uroczystości uczestniczyli Prezydent Miasta Bielska-Białej – Bogdan Traczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Ryszka, członek zarządu miasta – Stanisław Ryszka, naczelnik Wydziału Edukacji – Janusz Kaps, radni – Edward Kołek i Franciszek Nikiel, inspektorzy szkolni, dyrektorzy innych placówek edukacji i kultury, dzieci, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Hałcnowa…
Pan Prezydent w swoim wystąpieniu wyraził podziw dla mieszkańców Hałcnowa, gratulując bardzo pożytecznej inicjatywy patriotycznej – ufundowania i poświęcenia sztandaru szkoły. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci i orkiestra OSP Hałcnów.

Nadanie szkole sztandaru Nadanie szkole sztandaru 1

Stulecie szkoły.

29 maja 2007 roku z okazji stulecia zorganizowano uroczystość, którą rozpoczęła msza św. Jej uczestnicy przy dźwiękach strażackiej orkiestry przemaszerowali do Domu Kultury. Tam odbyło się powitanie gości, całej szkolnej społeczności, grona pedagogicznego, również emerytów i absolwentów.
O historii szkoły opowiedzieli uczniowie w programie zbudowanym w taki sposób, by historyczne informacje ubarwiały tańce i piosenki. Potem, już w budynku szkoły, Prezydent Miasta Bielska-Białej  Jacek Krywult i przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Handzlik odsłonili tablicę upamiętniającą 100-lecie szkoły.
Wsród przybyłych z życzeniami gości byli przedstawiciele Koła gen. Józefa Kustronia, którego imię szkoła nosi z dumą. Jubileuszowa wystawa szkolnych kronik, pucharów i medali oraz innych historycznych pamiątek była okazją do wspominania minionych lat.

stulecie szkoły stulecie szkoły1

dyrektor szkoły Jolanta Fajkis

Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Fajkis, ponieważ poprzedni dyrektor przeszedł na emeryturę. Funkcję wicedyrektora objęła mgr Dorota Wolf.
Od 2009 r. do szkoły powróciły oddziały przedszkolne. W starym budynku szkoły, w dawnym mieszkaniu dyrektora powstały pomieszczenia przeznaczone na świetlicę. Znalazła się tam sala z DVD, sala do zajęć ruchowych z pomocami Wesołej Szkoły oraz sala do zabaw.
4 listopada 2011 r. nastąpiło otwarcie placu zabaw otrzymanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Po uroczystościach w Domu Kultury Prezydent Miasta Bielska – Białej, pan Jacek Krywult wraz z Kuratorem Oświaty w Katowicach, panem Stanisławem Faberem dokonał przecięcia wstęgi inaugurując tym samym otwarcie placu zabaw. Od maja 2014 rok funkcję wicedyrektora szkoły objęła mgr Iwona Gębała.


Otwarcie wielofunkcyjnego boiska szkolnego.

otwarcie boiska szkolnego

                                                                                                                                                                                                                                                                        12 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się radosna uroczystość otwarcia boiska sportowego, które poświęcono pamięci Pana Stefana Zubera – zasłużonego działacza sportowego i wielkiego społecznika.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pozostawił niezapomniane wrażenia. Piękne układy taneczne, śpiew i układy gimnastyczne przeplatały się z grą świateł oraz ćwiczeniami z piłką i skakanką.

Po zmaganiach artystów przyszedł czas na podziękowania i przemówienia gości.
Po przejściu wszystkich uczestników uroczystości na teren boiska, oficjalnego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Stefana Zubera dokonał prezydent Bielska-Białej Pan Jacek Krywult. Ksiądz proboszcz Stanisław Morawa poświęcił nowy obiekt sportowy oraz tablicę.
Prezydent miasta Bielska-Białej wykonał też popisowy strzał na bramkę, po czym goście udali się do szkolnej jadalni na przygotowany okazjonalny tort i poczęstunek.
Relację fotograficzną można obejrzeć w galerii.


Dziennik elektroniczny.

1 września 2015/2016 to kolejny przełomowy rozdział w historii szkoły. Od tego roku bowiem zaczyna funkcjonować dziennik elektroniczny, który w znacznej mierze przyczynia się do poprawy przepływu informacji między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Dzięki elektronicznemu rozwiązaniu rodzice otrzymują możliwość stałego zapoznawania się z ocenami i postępami w nauce swoich pociech.


Miasteczko Ruchu Drogowego przy SP 28.

15 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku – Białej.

Uczniowie przygotowujący program artystyczny przedstawili podstawowe zasady kodeksu drogowego, żartobliwe utwory poetyckie sławiące zalety przejażdżek rowerowych, a także zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne.

Po przedstawieniu Prezydent Miasta oraz I Wicewojewoda Śląski dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w historii szkoły. Na zakończenie części formalnej ks. Stanisław Śmietana dokonał poświęcenia Miasteczka Ruchu Drogowego.

Po części oficjalnej rozpoczął się II Hałcnowski Piknik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uświetniający znakomitą inwestycję.


Od 1 września 2017 roku Szkołę Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia połączono z Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich. Do 31.08.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 28 im. gen Józefa Kustronia funkcjonowały oddziały gimnazjalne.

Od tego czasu nauka odbywa się w dwóch budynkach: budynku nr 1 przy ulicy Wyzwolenia 343 oraz budynku nr 2 przy ulicy Wincentego Witosa 96.

We wrześniu 2017 roku funkcje wicedyrektorów objęły pani Iwona Gębała oraz pani Małgorzata Wawrzuta.

Od września 2019 roku funkcje wicedyrektorów pełnią panie Małgorzata Wawrzuta i pani Małgorzata Kowalczyk.

Od września 2023 roku funkcję dyrektora pełni pani Małgorzata Wawrzuta, a funkcje wicedyrektorów pełnią pani Małgorzata Kowalczyk i pan Dariusz Bodzek.