Przejdź do treści Przejdź do menu

GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI PŁYWANIA KOMPENSACYJNEGO

Młodszy wiek szkolny jest okresem zwiększonego zagrożenia występowania nieprawidłowej postawy, dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest eliminowanie zjawisk wiążących się z powstawaniem lub pogłębianiem już istniejących wad i zaburzeń. Wszystkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych i pozaszkolnych. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Za zdrowie dzieci odpowiadają rodzice oraz szkoła , która jest organizatorem miejsca oraz warunków nauki. Dzieci spędzają w niej mnóstwo czasu nosząc przeładowane tornistry i mając zbyt mało ruchu, który pozwoliłby na odreagowanie stresu związanego z zajęciami szkolnymi.

Wydaje się więc koniecznym prowadzenie zajęć, które uatrakcyjnią korekcję postawy poprzez pływanie oraz umożliwią minimalizowanie zagrożeń wynikających z siedzącego trybu życia oraz często małej aktywności fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Ważne jest, aby w trakcie zajęć dzieci opanowały sposób wykonania poszczególnych ćwiczeń, by mogły później pod okiem rodzica wykonywać je samodzielnie. Dlatego istotne są indywidualnie dobrane ćwiczenia , które każdy uczeń może wykonywać w domu , jak również będąc z rodzicami na pływalni.

Idealny wydaje się fakt połączenia rekreacji z korekcją postawy poprzez ćwiczenia na pływalni. Przebywając bowiem w środowisku wodnym w dużym stopniu angażujemy nie tylko układ krążenia ale przede wszystkim układ oddechowy zwiększając sprawność i wydolność organizmu oraz korzystnie wpływając na sylwetkę i poprawę stanu zdrowia. Efektywność oddziaływań może być zwiększona, a ćwiczenia mogą stać się ciekawszymi, mniej męczącymi i bardziej atrakcyjnymi zwłaszcza dla młodych dzieci.

Zasadniczym celem postępowania korekcyjnego jest likwidacja istniejącej wady lub zahamowanie jej rozwoju. U większości dzieci właściwie prowadzone ćwiczenia korekcyjne pozwalają na uzyskanie znacznej poprawy.

Roczny proces korekcji jest stały i składa się z 4 zestawów ćwiczeń przeplatanych ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz grami i zabawami korekcyjnymi. Dla uatrakcyjnienia zajęć oraz wskazania konkretnych ćwiczeń wprowadzone będzie pływanie korekcyjne.

                                                                                                                                                                                Autorki: Ksenia Więcek, Anna Satława