Przejdź do treści Przejdź do menu

BEZPIECZEŃSTWO W NIETYPOWYCH FORMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W marcu w ramach innowacji „ Bezpieczeństwo w nietypowych formach wychowania fizycznego” mówiliśmy o urazach (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach) jakie mogą nam się przydarzyć podczas wyjść i górskich wycieczek.

Odpowiednie opatrzenie złamania, zwichnięcia czy skręcenia zmniejsza dolegliwości bólowe oraz ryzyko wystąpienia powikłań. Ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na urazy, rzetelna wiedza na temat udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy jest bezcenna!

Zwichnięcia są bardzo bolesne i polegają na wzajemnym przemieszczeniu się względem siebie powierzchni stawowych kości. Zwykle łatwo je rozpoznać, ponieważ powodują widoczne zmiany prawidłowych obrysów stawów.

Skręcenie to uraz aparatu więzadłowego stawu spowodowany ruchem przekraczającym fizjologiczny zakres w danym stawie.

Pierwsza pomoc w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń, opiera się na bardzo prostych zasadach. Należy unieruchomić kończynę w możliwie komfortowy i stabilny sposób oraz nie powodować niepotrzebnych ruchów ani wstrząśnień. Ma to na celu zapobiegnięcie przemieszczaniu się kości oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Unieruchamiając kończyny, robimy to w pozycji najwygodniejszej dla poszkodowanego. Należy pamiętać, że w przypadku uszkodzenia kości unieruchamiamy uszkodzoną kość z dwoma sąsiadującymi stawami, a w przypadku uszkodzenia w stawie – uszkodzony staw z dwiema sąsiednimi kośćmi.

Próby bandażowania przez uczniów:

W lutym w ramach innowacji ,,Bezpieczeństwo w nietypowych formach aktywności” uczniowie klas piątych rozmawiali o sposobach przygotowania apteczki pierwszej pomocy podczas wyjść w góry i w czasie różnego rodzaju wycieczek. Mówiliśmy o tym, czym różnią się te apteczki, jakie środki pierwszej pomocy powinny znaleźć się w każdej z nich oraz do czego służą poszczególne elementy , takie jak: chusta trójkątna, koc termiczny, rękawiczki, bandaże, plastry, czy maseczka do sztucznego oddychania. Uczniowie w ramach zadań dodatkowych tworzyli własną apteczkę wykorzystując apteczkę domową i samochodową, którymi mogli się pochwalić.

W grudniu w ramach innowacji ,,Bezpieczeństwo w nietypowych formach zajęć wf”’ przygotowano materiał dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klasy 5a i 5b zostali zaznajomieni z planem działania na miesiące zimowe.

Oprócz wiadomości dotyczących resuscytacji, apteczki ratownika , czy opatrywania złamań i innych urazów, które uczniowie mogą nabyć, przygotowano również materiały dydaktyczne uatrakcyjniające pracę uczniów tj. wykreślankę tematyczną, kolorowankę oraz test wiedzy.

Po feriach n-le wraz z uczestnikami innowacji spróbują rozwiązać test i znaleźć szukane słowa , a także dowiedzą się, czy każdy jest przygotowany , by nieść pomoc potrzebującym.

Nauczyciele wychowania fizycznego,

Ksenia Więcek, Anna Satława

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Jeszcze w październiku podczas nauki stacjonarnej oraz kończąc zdalnie uczniowie kl.5a i 5b tworzyli grę integracyjną o tematyce pierwszej pomocy.
Zadanie polegało na stworzeniu takiej gry planszowej, w której mogłoby  uczestniczyć równocześnie kilka osób lub całe grupy. Zadania do realizacji, pytania i odpowiedzi z zakresu pierwszej pomocy układali sami uczniowie pod okiem nauczyciela wychowawcy. Były to zagadnienia dotyczące wypadków w szkole, na drodze, w domu i podczas zajęć sportowych.
Układając pytania do  gry uczniowie dowiedzieli się jakie są numery alarmowe, co to jest łańcuch przeżycia
( wezwanie pomocy-resuscytacja-defibrylacja-pomoc służb ratowniczych-hospitalizacja), jak fachowo założyć chustę trójkątną, zabandażować ranę, założyć opaskę uciskową, czy zaopatrzyć złamanie. W dobie dzisiejszej pandemii, uczniowie dodali również zagadnienia z zakresy ochrony zdrowia i życia.
Mamy nadzieję, że zdobyta w trakcie realizacji gry wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w praktyce, jeśli zajdzie tak potrzeba.
Z pewnością wszystkie informacje i zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostaną odświeżone  podczas wspólnej gry po powrocie do szkoły.

n-le wychowania fizycznego
Anna Satława i Ksenia Więcek

W czasach pandemii pomimo wielu ograniczeń, chyba najtrudniej jest zorganizować wspólne wyjście integracyjne. Jednak w ramach innowacji ,, Bezpieczeństwo w nietypowych formach rekreacji’’ uczniowie klas 5 wybrali się na spacer marszem w okolice szkoły. Poznali nordic walking jako formę aktywności oraz możliwość wspólnego spędzenia czasu.
Nauczyciele wychowania fizycznego przedstawili technikę poruszania kijami, zachęcili do marszu rodzinnego, jako formy rekreacji.


Podstawową formą uczestnictwa w kulturze fizycznej jest wychowanie fizyczne.   WF wykształca właściwy stosunek do hartowania, przyzwyczajeń ruchowych, a także w większym stopniu uczestniczy w zapewnieniu ogólnego wykształcenia i poziomu kultury uczniów. Zapewnia podstawowe informacje na temat zdrowotnych i higienicznych aspektów aktywności ruchowej.

Korzystając z różnych form uczestnictwa w kulturze fizycznej, powinno się zakładać, że jest to wychowanie do całożyciowej dbałości o swoje ciało. Dlatego też w innowacji przedstawione zostaną uczniom możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego w postaci aktywności, które w przyszłości będą mogli wykorzystywać jako formę rekreacji ruchowej a tym samym uczestnictwo w szeroko pojmowanej kulturze fizycznej.

Kontynuując myśl, że „nauka udzielania pierwszej pomocy powinna być w społeczeństwie powszechna, tak jak nauka czytania i pisania” pragniemy również połączyć propozycje rekreacji z pierwszą pomocą, pamiętając o bezpieczeństwie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

 Zakres innowacji:

Innowacja obejmuje zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego oraz lekcje wychowawcze.

Adresowana jest do wszystkich uczniów klas piątych chcących poznać różne formy rekreacji oraz aktywnie spędzić  czas, jak również wzbudzić zainteresowania przyrodniczo- geograficzne. Innowacja obejmować będzie także przypomnienie udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w przypadku wypadku i urazów.

Przewidywany czas realizacji innowacji: od  października 2020r.  do czerwca 2021.

 

Anna Satława, Ksenia Więcek