PIERWSZA POMOC

09-01-2020 21:14 profilaktyka i wychowanie

Jak co roku przypominamy i uczymy zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie klasy 1a oraz 2d na zajęciach wychowania fizycznego mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wypadku, o wzywaniu pomocy i numerach alarmowych potrzebnych w nagłych przypadkach.

Największym zainteresowaniem cieszył się nowy fantom, dzięki któremu uczniowie mogli nauczyć się prawidłowej resuscytacji. Pozycja boczna ustalona, wdechy ratownicze, czy uciśnięcia klatki piersiowej nie są już dla uczestników tych zajęć żadną tajemnicą.

Kolorowe książeczki utrwalające poznaną wiedzę z dziedziny ratownictwa uatrakcyjniły zajęcia i umożliwiły podsumowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pomocy nieprzytomnemu.

Ksenia Więcek