Przejdź do treści Przejdź do menu

2014/2015

 

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.                                                                                                                                                                      /Janusz Korczak/

 

Głównym celem świetlicy szkolnej jest stworzenie sprzyjających warunków dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
Do świetlicy zapisanych jest około 140 dzieci. Średnio w ciągu dnia czyli w godzinach od 6.30 – 17.00 korzysta z niej ponad 100 dzieci. W przeważającej mierze są to uczniowie klas I– III. Mniejszą część stanowią starsze dzieci, które czekają na różne zajęcia odbywające się po lekcjach.
W naszej codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełniać dzieciom czas ich pobytu w świetlicy. Rozwijając różnorodne umiejętności, kształtując właściwe postawy, chcemy dążyć do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Staramy się, aby atmosfera w świetlicy była przyjazna, a dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie.

                                                         Galeria świetlicy                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • Zajęcia sportowe na świetlicy
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zabawa Andrzejkowa na świetlicy 
 • Swobodne zabawy na świetlicy
 • Galeria prac
 • Dzieci prezentują swoje talenty
 • Zajęcia rekreacyjne
 • Wizyta ornitologa
 • Dzień na świetlicy
 • Dzień na świetlicy