Przejdź do treści Przejdź do menu

Szkoła Odkrywców Talentów 2021/2022

RAPORT
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

Województwo:

śląskie

Powiat:

bielski

Miejscowość:

Bielsko-Biała

Nazwa szkoły/instytucji:

Szkoła Podstawowa Nr 28

Adres:

Ul. Wyzwolenia 343, 43-344 Bielsko-Biała

Telefon:

033 816 65 27

Adres e-mail:

sp28bb@poczta.onet.pl

Strona www:

http://sp28bielsko.pl/

Data sporządzenia raportu

14.06.2022

Cele podejmowa-nych działań

Diagnoza uzdolnień oraz wspieranie rozwoju ucznia zdolnego. Kształtowanie osobowości, a także zainteresowań dzieci, tworzenie warunków pracy z uczniem zdolnym, który ma możliwość uzyskania wiedzy wykraczającej poza podstawę programową. Wdrażanie dzieci do efektywnego samokształcenia, przygotowanie ich do udziału w konkursach, turniejach, zawodach sportowych. Współpraca i promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

Szkoła oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są to m. in. zajęcia wspierające uzdolnione dzieci, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno-sportowe. Oto najważniejsze działania:

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. W kwietniu nasza szkoła zorganizowała konkurs skierowany do solistów w kategorii klas III-V oraz VI-VIII z Bielska-Białej i okolic. Po zgłoszeniach online 29 młodych piosenkarzy zaprezentowało swoje talenty muzyczne w Domu Kultury w Hałcnowie. Do współpracy nasza szkoła zaprosiła również szkołę językową Profilngua. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością j. angielskiego i talentem muzycznym. Reprezentująca naszą szkołą solistka wyśpiewała wyróżnienie w kategorii klas III-V.

Nasza szkoła jest zaangażowana w wiele akcji charytatywnych:

- „Pola Nadziei” skierowane na pomoc bielskiemu hospicjum,

- pomoc Polakom na Wschodzie z Lwowa i Żydaczowa,

- „Wizyta świętego Mikołaja na Kresach 2021"; zorganizowana przez Towarzystwo Patriotyczne "Kresy" w Częstochowie,

- pomoc dla Katolickiego Ośrodka Terapii Młodzieży "Nadzieja",

- zbiórka artykułów na pomoc Ukrainie,

- kwesta w ramach akcji CARITAS "TAK POMAGAM" w dniach 25-26 marca w jednym z bielskich sklepów,

- zbiórka gier, książek, puzzli, maskotek w ramach wsparcia akcji dla chorego chłopca.

Projekt GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! był realizowany w okresie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2021 roku. Celem projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz przybliżenie historii „Solidarności” Regionów: Podbeskidzia, Śląsko-Dąbrowskiego i Częstochowskiego.

Nauczyciele klas I-III, biblioteki i świetlicy byli zaangażowani w różnorodne projekty:

- ogólnopolski projekt "Świetliczaki na tropie zagadek",

- ogólnopolski projekt czytelniczo-ekologiczny "Szkolny Gang Swojaków",

- miejski konkurs plastyczny "Maska karnawałowa",

- szkolny konkurs plastyczny „Pocztówka z Bielska – Białej”,

- międzynarodowy projekt edukacyjny wpierający rozwój czytelnictwa w klasach I-III „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”,

- innowacja „Poszukujemy wartości. Uczymy Dzieci Programować".

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

Praca z uczniem zdolnym rozpoczyna się od diagnozy uzdolnień dzieci za pomocą opracowanych narzędzi rozpoznawania talentów, następnie prowadzi do monitorowania uczniów i indywidualizacji pracy z nimi. Ważne jest motywowanie uczniów zdolnych, nagradzanie ich sukcesów oraz stosowanie metod aktywizujących np. pochwały, nagrody. Formami pracy są koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne, różnorodne konkursy, zawody, olimpiady, kursy. Przykładem może być zorganizowany w naszej szkole kurs „Misja. Bezpieczny Internet” po którym 2 uczniów z klas piątych zostało „Sieciakiem”. Uczniowie także chętnie biorą udział w wycieczkach tematycznych, projektach, przedstawieniach i uroczystościach szkolnych. Liczne są także kampanie edukujące uczniów w temacie zdrowia np. prelekcja informacyjna „Znamię ! Znam je?” na temat czerniaka czy inscenizacja „Nosicielka” w ramach światowego Dnia walki z AIDS. Uczniowie zostali również zaznajomieni z wiedzą o antybiotykach i ich właściwym stosowaniem w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

Przykładem indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym jest praca koła przyrodniczego, promującego różne formy aktywności przyrodniczej. Podczas Dnia Dziecka uczniowie brali udział w różnorodnych rozgrywkach sportowych oraz łamigłówkach logicznych, w których wykorzystano kody QR i szyfrowanie. Dzieci brały także udział w projekcie „Szanuj energię, chroń klimat – edycja 2022” i konkursie „Przybij Piątkę” zorganizowanym przez Urząd miasta Bielska-Białej w ramach XII Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. Zróżnicowane działania kola przyrodniczego prowadziły do indywidualizacji treści, metod i form pracy z dziećmi. Uczniowie klas siódmych brali aktywny udział w sprzątaniu okolic szkoły. Ponadto cały rok nauczyciele wraz z dziećmi zbierali baterie i elektrośmieci.

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

Osiągnięcia w roku szkolnym 2021/22:

 • Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach: 3 laureatów, 5 wyróżnień,

 • Ogólnopolski Projekt z ZUS: 2 laureatów, 1 wyróżnienie,

 • Ogólnopolski konkurs Orły Edukacji: 17 laureatów,

 • Ogólnopolski konkurs Memory Master z j. angielskiego: 2 laureatów, 4 wyróżnienia,

 • Ogólnopolskim konkurs ortograficzny "Dyktando (nie tylko) dla mistrzów": 3 laureatów, 1 wyróżnienie,

 • Ogólnopolski Konkurs matematyczny "Kangur”: 1 wyróżnienie,

 • Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny na eko-bohatera literackiego "ZIELONO MI" organizowany w ramach przedsięwzięcia XXI Jesienne Dni Książki - edycja online: 4 wyróżnienia,

 • Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej : 1 wyróżnienie,

 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Wiosenne sady pędzlem malowane": 1 laureat,

 • Miejski Konkurs plastyczny „Pierwsze i jedyne – wybitne Polki w służbie nauki": 2 laureatów,

 • Miejskie Igrzyska Dzieci – 4-rki siatkarskie dziewcząt: 3 miejsce,

 • konkurs Wielka Liga Czytelnicza: tytuł vice mistrza powiatu,

 • Eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju BRD drużyna SP28: I miejsce,

 • Igrzyska Dzieci w czwórkach siatkarskich chłopców -finały miejski/powiatowe: I miejsce, finały rejonowe: I miejsce, półfinały wojewódzkie: III miejsce,

 • Igrzyska Młodzieży - drużynowe zawody LA chłopców, finały miejskie/powiatowe: I miejsce w biegu na 100 m, I miejsce w biegu na 300 m, III miejsce w skoku w dal, III  miejsce w sztafecie 4*100 m.

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest do uzdolnionych uczniów naszej szkoły i został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w 2015 r. Działania podejmowane przez środowisko szkolne mają zachęcić dzieci do samodzielnego rozwijania zainteresowań. Wczesna diagnoza uczniów uzdolnionych pozwala zaplanować działania sprzyjające rozwojowi talentów, czego efektem będą osiągane przez nich sukcesy. Dostrzeganie przez nauczyciela zdolności pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb, dobór odpowiednich metod i form pracy. Wdrożenie programu zapewnia wsparcie uczniom, jak również nauczycielom i rodzicom zainteresowanym rozwijaniem zdolności dzieci. Najzdolniejszy uczeń kończący edukację w naszej szkole otrzymuje „Medal Kustronia”.

Współpraca z innymi osobami/instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Uroczystości, konkursy czy różne akcje organizowane przez naszą szkołą często odbywają się przy ścisłej współpracy szkoły z Przedszkolem nr 43 w Bielsku-Białej, Domem Kultury w Hałcnowie, Parafią p.w. Nawiedzenia N. M. P., a także z Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy”.