Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Nauka udzielania pierwszej pomocy

W listopadzie w nauce udzielania pierwszej pomocy uczestniczyli kolejni uczniowie z klasy 1a, 1b, 1c i 1d, którzy dowiedzieli się w jaki sposób należy zachować się podczas wypadku, jak sprawdzić przytomność poszkodowanego, co to jest pozycja bezpieczna, czy i w jaki sposób należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo -oddechową.

Celem przeprowadzonej nauki udzielania pierwszej pomocy jest:

-kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi, promowanie szacunku dla drugiego

człowieka:

-wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu;

-rozwijanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym i potrzebującym;

-kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i

pozaszkolnych, w tym nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej

pomocy;

-wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze do i ze szkoły, w czasie gier i

zabaw, w domu, na ulicy, podwórku, nabycie umiejętności wzywania służb

ratunkowych;

-kształtowanie takich cech jak: wrażliwość, odwaga, rzetelność, empatia,

wytrwałość, dyscyplina wewnętrzna.

Zasady udzielania pierwszej pomocy to nie tylko kwestie tego, jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, ale również kolejność wykonywania działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, wiedza na temat tego, kiedy i jakich przyrządów medycznych można użyć oraz kogo i w jakich sytuacjach poprosić o pomoc.

ZAPAMIĘTAJ!

Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem niebezpiecznego zdarzenia, postaraj się zachować spokój i postępuj zgodnie z tymi zasadami:

  • Oceń bezpieczeństwo poszkodowanego i swoje. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, zadzwoń pod numery alarmowe i postaraj się ewakuować poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

  • Oceń stan poszkodowanego i przytomność. Zapytaj, co się stało. Jeśli poszkodowany Cię słyszy i reaguje – jest przytomny. Jeśli nie ma z nim kontaktu, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

  • Udrożnij drogi oddechowe. Połóż jedną rękę na czole, a drugą na brodzie poszkodowanego i odegnij jego głowę do tyłu. Usuń widoczne ciała obce z jamy ustnej.

  • Oceń oddech. Przystaw policzek do twarzy poszkodowanego. Czujesz wydychane powietrze na swoim policzku, widzisz ruchy klatki piersiowej? Poszkodowany oddycha. Jeśli nie, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

  • Zadzwoń pod numer 112 i wezwij pomoc.

  • Wykonaj resuscytację lub zastosuj defibrylator.

Anna Satława i Ksenia Więcek


Łańcuch przeżycia -resuscytacja