Aktualności

Zasady korzystania z boiska

Date: Maj 5, 2020 Author: admin Categories: Aktualności

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego

przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku- Białej

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z otwarciem boisk na terenie obiektów szkolnych zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie zasad korzystania z obiektów sportowych w warunkach sytuacji epidemicznej.

Zasady korzystania:

- weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu: po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godzinach od 9.00- 12.00 od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów – boisko szkolne SP 28 przy ul. Wyzwolenia 343 tel. 33 8166527, boisko szkolne SP 28 przy ul. Wincentego Witosa 96 tel. 33 8160403;

- wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego;

- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

- 15- minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami;

- osoby korzystające z obiektów lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt;

- na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób oraz osoba prowadząca zajęcia;

- nie ma w trakcie zajęć obowiązku zakrywania twarzy maską;

- pracownicy szkoły są wyznaczeni do dozoru obiektu ( weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie 15- minutowych odstępów w korzystaniu z obiektu przez następne grupy );

- dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują: słupki, furtki i bramki wejściowe;

- dzieci w wieku do 13. lat mogą dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej;

- zalecane jest zachowanie dystansu przy uprawianiu sportu na obiektach w bezpiecznych 2-metrowych odstępach .

Dyrektor szkoły ustala grafik korzystania z boiska szkolnego po wcześniejszym zgłoszeniu grup do 6 osób pod numerami telefonów – boisko szkolne SP 28 przy ul. Wyzwolenia 343 tel. 33 8166527, boisko szkolne SP 28 przy ul. Wincentego Witosa 96 tel. 33 8160403.