Aktualności

XX edycja Góry Grosza

Date: Czerwiec 23, 2020 Author: admin Categories: Aktualności

IMG_20200623_121514 (1)

IMG_20200623_121514 (1) Nasza Szkoła już kolejny raz brała udział w akcji Góra Grosza. Otrzymaliśmy podziękowania od Koordynatorów akcji. Zebrana kwota to wsparcie dla dzieci i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji. Zebrana suma zostanie przez Towarzystwo Nasz Dom przeznaczona m.in. na: remonty i doposażenie infrastruktury i ośrodków dla dzieci i młodzieży, pomoc specjalistyczną (np. profesjonalną pomoc medyczną, rehabilitacje i terapie), programy i staże dla młodzieży (np. stypendia i konkursy), edukację dzieci i ich opiekunów, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Organizatorzy akcji przekazują podziękowania za bezinteresowną pomoc dla zaangażowanych uczniów i rodziców.