Ogólne warunk...

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.

I Oddział Katowice

40-008 Katowice, ul. Warszawska 58

tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus 2016/2017

Opiekunowie polisy:

Maria Jermak

Jarosław Pająk

tel: 33 8187909;

tel kom: 502 750344

mail: jaroslaw.pajak@gmail.com

biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1Maja 18 a (III piętro)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w sekretariacie szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej szkoły.

Ogólne warunki ubezpieczenia:

EDU-PLUS-Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wyciąg z OWU Edu Plus