Świetlica

Świetlica

Staramy się aby nam było dobrze z innymi, a innym z nami.

Maria Biedronka

Ewa Owczarz

Renata Zielińska

Anita Wadoń

Małgorzata Wiśniewska

Maria Lech

 

 

Godziny pracy świetlicy:

poniedziałek – piątek 6.30 – 17.00

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 28

Zapraszamy do galerii świetlicy 2018/2019

 Zapraszamy do galerii świetlicy 2017/2018

 

Zapraszamy do galerii świetlicy 2016/2017

 

ŚWIETLICA SZKOLNA – 2014/2015

 

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
/Janusz Korczak/
 
Głównym celem świetlicy szkolnej jest stworzenie sprzyjających warunków dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
Do świetlicy zapisanych jest około 140 dzieci. Średnio w ciągu dnia czyli w godzinach od 6.30 – 17.00 korzysta z niej ponad 100 dzieci. W przeważającej mierze są to uczniowie klas I– III. Mniejszą część stanowią starsze dzieci, które czekają na różne zajęcia odbywające się po lekcjach.
W naszej codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełniać dzieciom czas ich pobytu w świetlicy. Rozwijając różnorodne umiejętności, kształtując właściwe postawy, chcemy dążyć do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Staramy się, aby atmosfera w świetlicy była przyjazna, a dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie.