Reforma oświaty

Link odsyłający do zakładki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie oświaty: 

www.reformaedukacji.men.gov.pl

Broszura – Dobra Szkoła

 

 

plakat-reforma