Rada rodziców

Rada rodziców

 

Przewodniczący Maciej Łusiński

Wiceprzewodniczący Ilona Konik

Sekretarz Ewa Wrona- Łaszczyk

Skarbnik Magdalena Zamarło

tel. +48 603 977 668

Adres e-mail radasp28@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Beskidzki Bank Spółdzielczy

16 8111 0009 2001 0033 1960 0001

 

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej