Regulamin Mia...

Regulamin Miasteczka Ruchu Drogowego (do pobrania)

 

R E G U L A M I N

Miasteczka Ruchu Drogowego

przy Szkole Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

ul. Wyzwolenia 343, 43-344 Bielsko-Biała

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miasteczko Ruchu Drogowego administrowane jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej.

 2. Przed rozpoczęciem zabawy w Miasteczku Ruchu Drogowego użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią NINIEJSZEGO regulaminu.

 3. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego.

 4. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z urządzeń.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.).

 2. Korzystanie z urządzeń dozwolone jest dla dzieci powyżej 7 lat.

 3. Korzystanie z Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko na rowerze lub pieszo.

 4. Dzieci w wieku od 7-10 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców bądź opiekunów.

 5. Osoby korzystające z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, a także osób towarzyszących.

 6. Podczas korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchniach nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu.

 7. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego muszą zwracać bezwzględnie uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia.

 8. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z jego wyposażeniem są odpowiedzialne materialnie za uszkodzenia
  lub zniszczenia sprzętu będącego wyposażeniem miasteczka.

 9. Zgłaszanie terminu korzystania dla grup zorganizowanych z Miasteczka Ruchu Drogowego należy dokonywać telefonicznie
  lub osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej, tel. (33) 816 65 27.

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabrania się:

 • korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

 • instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń i sprzętu nie będącego na wyposażeniu Miasteczka Ruchu Drogowego,

 • korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w godzinach nocnych,

 • korzystania z urządzeń oznakowanych jako zepsute lub uszkodzone,

 • korzystania z urządzeń w dni deszczowe oraz w okresie zimowym,

 • jeżdżenia po Miasteczku Ruchu Drogowego pojazdami silnikowymi (skutery, motocykle, quady, samochody).

  nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego administrator terenu

 

V. Administrator nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego i w jego obrębie.

 

VI. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące obiektu można kierować do:

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej,
ul. Wyzwolenia 343, 43-344  Bielsko-Biała, tel./fax. (33) 816 65 27.

Numery telefonów alarmowych:

112 – ogólny

997 – policja

998 – straż pożarna

999 – pogotowie ratunkowe

986 – straż miejska

IMG_3480