Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Fajkis

Wicedyrektor szkoły: mgr Iwona Gębała

Wicedyrektor szkoły: mgr Małgorzata Wawrzuta