Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 28

Koncepcja pracy szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2019

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2019-2020

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

Ogólne warunki Ubezpieczenia EDU Plus   Informacja o polisie EDU Plus SP 28   Wyciąg z OWU. 2018

OWU_EDU_Plus_2019_05     Wyciąg z OWU KORZYŚCI DLA UB. 2019       Informacja o polisie EDU Plus 2019

Wyciąg z OWU 2020    Informacja o polisie EDU Plus 2020    OWU_Edu_Plus 01.14.05.2020    Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

Klasy 1 – 3

Treści nauczania i wymagania po klasie 3

Wymagania z religii kl. 2

Wymagania z religii kl. 1 i 3

język angielski klasy 1-3 szkoła podstawowa

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PSO z przedmiotów humanistycznych

PSO z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Udostępnianie prac klasowych rodzicom i uczniom – dotyczy Kompozytora klasówek GWO

PSO z języków obcych

Aneks do PSO z języków obcych

PSO – zajęcia techniczne

PSO z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Klasy 4-8

WDŻ klasa 4 – program

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 4

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki kl.4

wymagania edukacyjne z plastyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5

Wymagania informatyka kl.5

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5

Wymagania edukacyjne biologia klasa 5

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 5

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6

Wymagania informatyka kl.6

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 6

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6

Wymagania edukacyjne z biologii klasa 6

kryteria oceniania z muzyki w klasie 7

wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne biologia klasa 7

 wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7 

wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa 7 

wymagania edukacyjne chemia klasa 7

 wymagania edukacyjne język polski klasa 7

wymagania edukacyjne  historia -kl-7-

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

wymagania edukacyjne geografia klasa 7

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 8

wymagania edukacyjne z informatyki klasa 8

Wymagania edukacyjne biologia klasa 8

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 8

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 8