Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 28

Koncepcja pracy szkoły

Program Profilaktyczno – Wychowawczy

Szkolny zestaw podręczników 2018-2019

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

Ogólne warunki ubezpieczenia

Klasy 1 – 3

Treści nauczania i wymagania po klasie 1

Treści nauczania i wymagania po klasie 3

Wymagania z religii kl. 2

Wymagania z religii kl. 1 i 3

język angielski klasy 1-3 szkoła podstawowa

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PSO chemia

PSO – przedmioty humanistyczne

PSO matematyka i informatyka

PSO Języki obce 

PSO – fizyka

PSO – zajęcia techniczne

PSO przedmioty przyrodnicze

Klasy 4-7

WDŻ klasa 4 – program

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 4

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4

wymagania edukacyjne z plastyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 5 

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5 

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 6

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 6

kryteria oceniania z muzyki w klasie 7

wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne biologia klasa 7

 wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7 

wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa 7 

wymagania edukacyjne chemia klasa 7

 wymagania edukacyjne język polski klasa 7

wymagania edukacyjne historia klasa 7

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

wymagania edukacyjne geografia klasa 7

Klasy 2-3 gimnazjum

kryteria oceniania z zajęć artystycznych w klasie 2g

wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2g 

wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2g

wymagania edukacyjne historia klasa 2g

wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa 2g 

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 2g 

wymagania edukacyjne chemia klasa 2g

Wymagania edukacyjne język polski klasa 2g

wymagania edukacyjne fizyka klasa 2g

wymagania edukacyjne WOS klasa 2g

wymagania edukacyjne geografia klasa 2g

wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa

wymagania edukacyjne informatyka klasa 2g i 3g

wymagania edukacyjne z biologii w klasie 3g

wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 3g

wymagania edukacyjne historia klasa 3g

 wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa 3g 

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 3g

wymagania edukacyjne chemia klasa 3g 

Wymagania edukacyjne język polski klasa 3g

wymagania edukacyjne fizyka klasa 3g

wymagania edukacyjne WOS klasa 3g 

wymagania edukacyjne geografia klasa 3g