Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 28

Koncepcja pracy szkoły

Program Profilaktyczno – Wychowawczy

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2019-2020

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

Ogólne warunki Ubezpieczenia EDU Plus   Informacja o polisie EDU Plus SP 28   Wyciąg z OWU. 2018

Klasy 1 – 3

Treści nauczania i wymagania po klasie 1

Treści nauczania i wymagania po klasie 3

Wymagania z religii kl. 2

Wymagania z religii kl. 1 i 3

język angielski klasy 1-3 szkoła podstawowa

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PSO chemia

PSO – przedmioty humanistyczne

PSO matematyka i informatyka

PSO Języki obce 

PSO – fizyka

PSO – zajęcia techniczne

PSO przedmioty przyrodnicze

Przedmiotowy system oceniania wf

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Klasy 4-8

WDŻ klasa 4 – program

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 4

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4

wymagania edukacyjne z plastyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 5 

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 5

Wymagania edukacyjne biologia klasa 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 6

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 6

kryteria oceniania z muzyki w klasie 7

wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne biologia klasa 7

 wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7 

wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa 7 

wymagania edukacyjne chemia klasa 7

 wymagania edukacyjne język polski klasa 7

wymagania edukacyjne historia klasa 7

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

wymagania edukacyjne geografia klasa 7

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 8

wymagania edukacyjne z informatyki klasa 8

Wymagania edukacyjne biologia klasa 8

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 8

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 8

Klasa 3 gimnazjum

wymagania edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa

wymagania edukacyjne informatyka klasa 2g i 3g

wymagania edukacyjne z biologii w klasie 3g

wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 3g

wymagania edukacyjne historia klasa 3g

 wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa 3g 

wymagania edukacyjne z matematyki klasa 3g

wymagania edukacyjne chemia klasa 3g 

Wymagania edukacyjne język polski klasa 3g

wymagania edukacyjne fizyka klasa 3g

wymagania edukacyjne WOS klasa 3g 

wymagania edukacyjne geografia klasa 3g