Zajęcia pozal...

Zajęcia pozalekcyjne

 

nazwa zajęć prowadzący dzień tygodnia godzina nr sali
Koło przyrodnicze A.-Sworacka Katarzyna czwartek 13.40 – 15.15 106
Zajęcia rozwijające zainteresowania j. angielskim Cembala Ewa czwartek 14.30 – 15.15 106
Zajęcia rozwijające zainteresowania j. angielskim Cembala Ewa wtorek 13.40 – 14.25 1
Kółko informatyczne Głogowska Katarzyna poniedziałek 13.40 – 14.25 103
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne. Harat Renata czwartek 07.15 – 08.00 206
Koszykówka dziewcząt Kapka Marek poniedziałek 13.30-14.30 sala gimnast.
Koszykówka chłopców Kapka Marek środa 13.30-14.30 sala gimnast.
Koło plastyczne Kiedroń Anna wtorek 11.45 – 12.30 119
Koło polonistyczne Kowalczyk Małgorzata poniedziałek 7.15 – 8.00 112
Koło polonistyczne Kowalczyk Małgorzata czwartek 12.45 – 13.30 203
Zajęcia rozwijające z matematyki Lazarko Magdalena środa 7.15 – 8.00 105
Dzieci Maryi Mazur Elżbieta czwartek 15.30 – 17.00 112 lub Klasztor
Koło historyczne Moćka Bernadeta środa 07.10 – 07.55 208
Koło  matematyczne kl. VI Muszyńska Aleksandra wtorek 7.15 – 8.00
Koło matematyczne kl. IV Muszyńska Aleksandra poniedziałek 13.40 – 14.25 205
Koło matematyczne kl. V Muszyńska Aleksandra środa 13.40 – 14.25 206
Zespół wokalny „Allegro” Nowok Katarzyna środa 13.40 – 15.15 210
Zajęcia z j. angielskiego dla uczniów zdolnych Nowy Anita środa 13.30 – 14.15 205
Gry i zabawy ogólnorozwojowe Owczarz Ewa czwartek 12.00 – 13.00 5 lub 13
Koło polonistyczne Piwowarczyk Marta poniedziałek 13.40 – 14.25 203
Gimnastyka korekcyjna Satława Anna środa 9.45 – 10.30 sala gim.
Zajęcia rekreacyjne (wyjazdowe) Satława Anna 1 raz w miesiącu 4 h
Zajęcia rozwijające Skwarło Janina środa 12.45 – 13.30 120
Koło plastyczno – techniczne Stachura Anna środa 12.45-13.30
Koło „Scrabble” Szlosarczyk Joanna piątek 13.30 – 14.25 bibliot.
Koło polonistyczne Wasilew Katarzyna poniedziałek 13.35 – 14.25 204
Siatkówka klas IV – VI Więcek Ksenia wtorek 13.35 – 14.25 sala gimnast.
Gimnastyka korekcyjna kl. 1a Więcek Ksenia wtorek 7.10 – 7.55 sala 7