Samorząd

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Maja Kapustka

 Zastępca: Martyna Kania

Sekretarz: Maria Konik

 

Plan pracy samorządu 2016/2017

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego

w II półroczu roku szkolnego 2015 / 2016

W lutym zorganizowaliśmy Walentynki, których główną atrakcją była walentynkowa poczta.

W marcu witaliśmy wiosnę i składaliśmy życzenia na apelu zorganizowanym z okazji Świąt Wielkanocnych.

W kwietniu podjęliśmy współpracę z kołem dziennikarskim prowadzonym przez panią Katarzynę Wasilew. Mamy nadzieję, że nasze próby dziennikarskie przyniosą w przyszłym roku szkolnym wymierne efekty w postaci regularnie wydawanej gazety dla uczniów kl. IV-VI.

W maju, dzięki inicjatywie uczniów Gimnazjum nr 6, świetnie bawiliśmy się w baśniowym świecie braci Grimm – projekt pt. „Grimmiada” wymyślony przez gimnazjalistów kl. I dał nam świetną okazję do integracji z naszymi starszymi kolegami – współpracę z „6” bardzo chcielibyśmy kontynuować.

W czerwcu przygotowaliśmy apel podsumowujący pracę uczniów w naszej szkoły w II półroczu. W trakcie spotkania wręczonych zostało wiele dyplomów i nagród uczestnikom i laureatom licznych konkursów.

Włączyliśmy się również w organizację zakończenia roku szkolnego i uroczyste pożegnanie klas VI.

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego

w I półroczu roku szkolnego 2015 / 2016

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Współdziała on z dyrekcją i nauczycielami.

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na:

- dbałość o mienie i dobre imię szkoły,

- tworzenie warunków do działania na rzecz innych,

- tworzenie więzi miedzy uczniami,

- bezpieczeństwo w szkole,

- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

Działania, które podjęliśmy w I semestrze skupiły się na realizacji dwóch założeń:

- rozwijaniu samorządności uczniowskiej,

- kultywowaniu świąt i tradycji szkolnych.

We wrześniu zorganizowaliśmy kampanię wyborczą i przeprowadziliśmy powszechne, tajne i demokratyczne wybory do nowej Rady Samorządu Uczniowskiego.

Na spotkaniach przedstawicieli klas planowaliśmy pracę Samorządu, imprezy szkolne, a także dzieliliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi życia szkoły.

Systematycznie redagowaliśmy gazetkę, która znajduje się na korytarzu- umieszczamy na niej najważniejsze informacje.

Tradycyjnie w I półroczu odbyły się następujące uroczystości:

- Dzień Patrona,

- ślubowanie kl. I,

- Święto Komisji Edukacji Narodowej,

- Święto Niepodległości,

- mikołajki,

- apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

- wigilie klasowe.

Dobrym zwyczajem w naszej szkole stał się udział uczniów w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Biorąc w niej udział przyczyniamy się do tworzenia rodzinnych domów dziecka.

Pracę w I semestrze zakończyliśmy przygotowaniem i przeprowadzeniem apelu podsumowującego nasze wyniki w nauce w I półroczu.