Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 3. września (poniedziałek)
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 1 KL. 4 – 6 5. września (środa)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 7, 8, 4b, G3 6. września (czwartek)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 1 – 3 7. września (piątek)
ŚLUBOWANIE KLAS 1 16. października (wtorek)
DZIEŃ USTALONY WOLNYM OD ZAJĘĆ 2. listopada (piątek)
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 2 KLAS 1-3 6. listopada (wtorek)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 6 7. listopada (środa)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 7, 8, 4b, G3 8. listopada (czwartek)
POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ do 16.12.2018 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12. – 31.12 2018
POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH (do 23.12. ostatnie sprawdziany) do 9.01. 2018
KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA 16. stycznia (środa)
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 3 KLAS 4-6 22. stycznia (wtorek)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1-3 23. stycznia (środa)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 7, 8, 4b, G3 24. stycznia (czwartek)
FERIE ZIMOWE 11.02.- 24.02. 2019
REKOLEKCJE
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 4 KLAS 1-3 2. kwietnia (wtorek)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 6 3. kwietnia (środa)
ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 7, 8,4b, G3 4. kwietnia (czwartek)
EGZAMIN GIMNAZJALNY 10,11,12. kwietnia
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 15,16,17. kwietnia
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 18.04. – 23.04. 2019
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2. maja (czwartek)
POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ do 12. maja 2019 r.
POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH (do 22.05. ostatnie sprawdziany) do 5.06.2019 r.
KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA 12. czerwca (środa)
BOŻE CIAŁO 20. czerwca (czwartek)
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 21. czerwca (piątek)