Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

01.09

ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 1 – 3

06.09.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 4 – 6

07.09.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

05.10.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.10

ŚLUBOWANIE KLAS 1

17.10.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31.10.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

08.11.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1 – 3

09.11.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

07.12.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH ZA I SEMESTR

do 10.12.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

22.12

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12. – 31.12.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

11.01.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1 – 3

12.01.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

13.01.

FERIE ZIMOWE

16.01. – 29.01.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

01.03.

REKOLEKCJE

27.03 – 29.03

ZEBRANIA Z RODZICAMI 4 – 6

11.04.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 1 – 3

12.04.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

13.04. – 18.04.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

02.05.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

10.05.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

do 12.05.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

14.06.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

16.06.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23.06.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

110 – LECIE SZKOŁY

CZERWIEC