Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ROZPOCZĄCIE ROKU SZKOLNEGO

04.09

ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 4 – 6

06.09.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 7 i G2, G3

07.09.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KL. 1 – 3

08.09.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ul. Wyzwolenia

04.10.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

13.10

ŚLUBOWANIE KLAS 1

16.10.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

14.11.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1 – 3

15.11.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 7 i G2, G3

16.11.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ul. Wyzwolenia

06.12.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH ZA I SEMESTR

do 21.12.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12. – 31.12.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ul. Wyzwolenia

03.01.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

22.01.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1 – 3

24.01.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

23.01.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 7 i G2, G3

25.01.

FERIE ZIMOWE

29.01. – 11.02.

REKOLEKCJE
PRZERWA ŚWIĄTECZNA

29.03. – 03.04.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 4 – 6

10.04.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 1 – 3

11.04.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 7 i G2, G3

12.04.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

18, 19, 20.04

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

02.05.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

04.05.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

10.05.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

……..

OTWARCIE BOISKA

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

do 11.05.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

01.06.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

14.06.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22.06.