Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI KL. 4 – 6

Z PODZIAŁEM NA GRUPY

2 września 2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WITOSA )

Z PODZIAŁEM NA GRUPY

3 września 2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI KL. 1 – 3

wg odrębnej rozpiski

ŚLUBOWANIE KLAS 1

14 października 2020 r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

2 listopada 2020 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI KLAS 1 – 3

3 listopada 2020 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

4 listopada 2020 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI – WITOSA

5 listopada 2020 r.

POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

do 11 grudnia 2020 r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

21 grudnia 2020 r.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

22 grudnia 2020 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12. – 31.12 2020 r.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH ( do 18.grudnia – przeprowadzamy ostatnie sprawdziany)

do 6 stycznia 2021 r.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

13 stycznia 2021 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

20 stycznia 2021 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI KLAS 1 – 3

19 stycznia 2021 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI (WITOSA)

21 stycznia 2021 r.

FERIE ZIMOWE

od 1.02. do 14.02. 2021 r.

REKOLEKCJE

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 1.04. do 6.04. 2021 r.

KONSULTACJE KLAS 1-3

27 kwietnia 2021 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI KLAS 4 – 6

28 kwietnia 2021 r.

KONSULTACJE Z RODZICAMI (WITOSA)

29 kwietnia 2021 r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

30 kwietnia 2021 r.

POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

do 17 maja 2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

25, 26, 27 maja 2021 r.

DZIEŃ USTALONY WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

4 czerwca 2021 r.

POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH (do 31 maja – przeprowadzamy ostatnie sprawdziany)

do 10 czerwca 2021 r.

KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA

16 czerwca 2021 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

25 czerwca 2021 r.