Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2 września 2019 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 1 – KL. 4 – 6 4 września 2019 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 1 – ul. W. WITOSA 96 5 września 2019 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 1 - KL. 1 – 3 6 września 2019 r.
ŚLUBOWANIE KLAS 1 14 października 2019 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 31 października 2019 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 2 – KL. 1 – 3 5 listopada 2019 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 2 - KL. 4 – 6 6 listopada 2019 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 2 – ul. W. WITOSA 96 7 listopada 2019 r.
POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ do 8 grudnia 2019 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 20 grudnia 2019 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12. – 31.12. 2019 r.
POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH (do 20.12. 2019 r. ostatnie sprawdziany) do 1 stycznia 2020 r.
KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA 8 stycznia 2020 r.
FERIE ZIMOWE 13.01. – 26.01.2020 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 3 – KL. 4 – 6 28 stycznia 2020 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 3 – KL. 1 – 3 29 stycznia 2020 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 3 – ul. W. WITOSA 96 30 stycznia 2020 r.
REKOLEKCJE  
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 4 – KL. 1 – 3 31 marca 2020 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 4 – KL. 4 – 6 1 kwietnia 2020 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI NR 4 – ul. W. WITOSA 96 2 kwietnia 2020 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 9.04. – 14.04.2020 r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 30 kwietnia 2020 r.
POWIADOMIENIE O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ do 15 maja 2020 r.
BOŻE CIAŁO – DZIEŃ USTAWOWO WOLNY 11 czerwca 2020 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 12 czerwca 2020 r.
POWIADOMIENIE O PROPONOWANYCH OCENACH (do 1.06. 2020 r. ostatnie sprawdziany) do 10 czerwca 2020 r.
KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA 17 czerwca 2020 r.
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 19 czerwca 2020 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 26 czerwca 2020 r.