Prosty kręgos...

W ramach innowacji od września 2017r. prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pt.,,Prosty kręgosłup gwarantem prawidłowej postawy i dobrego samopoczucia.”
Uczennice dwóch oddziałów (6c i 6b) zostały przebadane i otrzymały instruktażowe zestawy ćwiczeń domowych do indywidualnej korekcji postawy ciała. Dodatkowo podczas innowacyjnych zajęć grupy utrwalają zastosowany dobór ćwiczeń kompensacyjnie wpływając na gorset mięśniowy, a tym samym na całą postawę ciała.